Hoćemoli ili hoćemo li pravopis – kako se piše

Hoćemoli ili hoćemo li pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati rastavljeno, to jest hoćemo li.

Glagol hteti u prezentu i upitna rečca li se uvek pišu rastavljeno. Primeri: Hoćeš li, hoću li, hoće li, u ovom slučaju hoćemo li, i tako dalje.

Sada ćemo navesti par primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno piše:

– Hoćemo li večeras ići u bioskop ili ne?

– Hoćemo li do sutra uveče uspeti da završimo seminarski rad?

– Nisam te ni pitala hoćemo li, već sam ti rekla da idemo i to odmah.

– Pitala nas je hoćemo li sutra dolaziti kod nje, šta da joj odgovorim?

Sponzorisani tekstovi:

Loading...