Hramlje ili ramlje pravopis – kako se piše

Hramlje ili ramlje pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati hramlje.

Po etimologiji glas h se piše i izgovara tamo gde mu je mesto.

Primeri: Hrana, hleb, hvaliti, shvatiti, u ovom slučaju hramlje, i tako dalje.

* Etimologija je nauka koja se bavi poreklom, korenom i osnovnim značenjem reči.

Navešćemo par primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Moj pas hramlje već duže vreme, nikako da se oporavi od udarca.

– Videla sam ga kako hramlje, verovatno se povredio na utakmici.

– Nisam znala da i on hramlje, kada je uganuo zglob?

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...