Humanitarne ili humanističke pravopis – kako se piše

Humanitarne ili humanističke pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Reč humanitaran potiče iz latinskog jezika od reči – humanus koja u prevodu znači ljudski, čovekoljubiv, dobrotvoran i tako dalje.

Humanitarizam predstavlja pomaganje drugima aktivnim učešćem u dobrotvornom radu.

Tako da imamo humanitarni rad, humanitarnu akciju, humanitarno pravo, i tako dalje.

Humanizam predstavlja pokret koji nakon srednjeg veka opet postavlja čoveka u sredinu stvaralaštva.

Kada se nešto odnosi na humanizam onda je to humanističko.

Dakle, oba oblika reči su pravilna a mi ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba:

– Humanitarne akcije će se organizovati ovih dana, očekujem tvoj dolazak.

– Često idem na humanitarne koncerte sa svojim suprugom.

– Moja sestra je upisala humanističke studije, i za sada joj dobro ide.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...