Informacioni ili informatički pravopis – kako se piše

Informacioni ili informatički pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Pridev informatički odnosi se na informatiku.

Pridev informacioni odnosi se na informacije.

Oba oblika reči su sasvim pravilna, a mi ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba:

– Informatički čas će se održati u 20h u sali broj dva.

– Moj brat je upisao Informatički fakultet, i veoma je zadovoljan.

– Informacioni sistem služi takodje i za prikupljanje podataka.

– Da li mi možeš reći šta je to informacioni dizajn?

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...