Instrumenat ili instrument pravopis – kako se piše

Instrumenat ili instrument pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Oba oblika reči su sasvim pravilna, i oblik instrument, i oblik instrumenat u kojem je vokal a rastavio grupu suglasnika nt.

* Genitiv množine od imenice instrument glasice samo instrumenata.

Zaključili smo da su oba oblika ispravna i sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba:

– Koji muzički intrument ti sviraš?

– Čula sam da ti imaš muzički instrument flautu, da li bi mogla da mi pozajmiš?

– Njihov instrumenat je veoma skup, ali je izuzetno dobrog kvaliteta.

– Nisam videla njen instrumenat ali sam čula da je odličan.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...