Ionako ili i onako – kako se piše, pravopis

Ionako ili i onako – kako se piše pravilno?

Ispravno je pisati i jedno i drugo, ali zavisno od situacije u kojoj se to koristi.

Spojeno ionako se piše kada se upotrebljava kao prilog. Primer: To je ionako sada džabe sve, ta priča je već završena.

U ostalim slučajevima se piše odvojeno – i onako.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...