Itd. ili i t. d. pravopis – kako se piše

Itd. ili i t. d. pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati itd.

Izraz i tako dalje se skraćeno piše itd., i izuzetak od pravila je zbog toga što su sve reči skraćene a tačka se piše jedino na završetku, a ne posle svake reči.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data skraćenica ispravno piše:

– Nakupovali smo sve potrebne namirnice, hleb, sir, mleko, jaja, itd.

– Iz biblioteke sam pozajmila sve knjige koje sam planirala, Zločin i kazna, Rat i mir, itd.

– Nismo mogli stići na predstavu iz više razloga, pokvarila su nam se kola a šlep služba nije stigla na vreme, itd. da ti ne objašnjavam sada preko poruke.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...