Izdajući ili izdavajući pravopis – kako se piše

Izdajući ili izdavajući pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati izdajući.

Glagol izdavati u glagolskom prilogu sadašnjem glasi izdajući.

Navešćemo par primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Nisam se nadala da ću izdajući stan upoznati toliko divnih ljudi.

– Izdajući svoje konje za venčanja, moj deda zaradi dosta para.

– Izdajući ovu kancelariju upoznala sam dosta intelektualnih ljudi.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...