Izfiltrirati ili isfiltrirati pravopis – kako se piše

Izfiltrirati ili isfiltrirati pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati isfiltrirati.

U datoj reči javlja se glasovna promena jednačenje suglasnika po zvučnosti. Zvučni suglasnik z prelazi u svog bezvučnog para s, jer se našao ispred bezvučnog suglasnika f.

Izfiltrirati > isfiltrirati

Zaključili smo koji je od dva navedena oblika ispravan, i sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica:

– Moramo isfiltrirati sve podatke, kompjuter je pun nepotrebnih informacijama.

– Sutra možemo isfiltrirati vodu u bazenu, nismo odavno.

– Moram isfiltrirati sve mejlove do prekosutra.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...