Izfinansirati, isfinansirati ili finansirati pravopis – kako se piše

Izfinansirati, isfinansirati ili finansirati pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati finansirati.

Glagol finansirati je dvovidski, a to znači da on predstavlja ili nesvršenu ili svršenu radnju, pa je zbog toga dodavanje prefiksa is (iz) nepotrebno.

Finansirati znači dati novac, odnosno novčano pomagati nekome.

Sada ćemo navesti par primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Rekao mi je da će on finansirati sve naše troškove.

– Neće Milan finansirati našu reviju, već naš direktor Mladen.

– On nam želi finansirati celu turneju, ali mi to nećemo dozvoliti jer ne znamo kako da mu se odužimo.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...