Izhitreno ili ishitreno pravopis – kako se piše

Izhitreno ili ishitreno pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ishitreno.

U datoj reči javlja se glasovna promena jednačenje suglasnika po zvučnosti, tako što zvučni suglasnik z prelazi u svoj bezvučni par s, zbog toga što se našao ispred bezvučnog suglasnika h.

* Srpski jezički priručnik navodi da je oblik ishitren neologizam ( nova reč koja nije prihvaćena još uvek kao deo aktivnog govora.), odnosno da ne postoji glagol ishitriti koji zapravo znači uraditi nešto na brzinu, i da zbog toga nije vidljiva neophodnost tog glagola. Umesto njega možemo koristiti glagol nepromišljen, prenagljen ili brzoplet. Medjutim, na vama ostaje da odaberete koji ćete od ovih glagola koristiti u govoru i pisanju.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za ovaj oblik reči:

– On sve radi ishitreno, to mu je velika mana.

– Ne možeš uvek reagovati ishitreno, ponekad moraš razmisliti pre nego što nešto uradiš.

– Ishitreno si reagovala, i zbog toga su ti veoma zamerili.

– Obećala si mi da nećeš ishitreno doneti odluku, ali si ipak to uradila.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...