Ja ću izbaciti ili izbaciću pravopis – kako se piše

Ja ću izbaciti ili izbaciću pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Futur I glagola kojem se infinitivna osnova završava na ti može se javiti u dva oblika:

– Izbaciću – prost oblik.

– Ja ću izbaciti – složen oblik.

Prema tome oba oblika reči su sasvim pravilna, a mi ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba:

– Izbaciću smeće kada budem krenula u školu, ne mogu sada izlaziti.

– Izbaciću te sa časa ako nastaviš tako da se ponašaš.

– Ne moraš ti, ja ću izbaciti sve te stvari iz ormara.

– Ako ne želiš ti, ja ću izbaciti sve nepotrebne sveske iz ove fioke.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...