Jašiti ili jahati pravopis – kako se piše

Jašiti ili jahati pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati jahati.

Takodje i uzjahati, sjahati ili odjahati, a nikako uzjašiti, sjašiti ili odjašiti.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Još uvek ne možemo jahati ovog konja jer nije ozdravio u poptunosti.

– Ne smemo je jahati neko vreme dok joj se noga ne oporavi.

– Ako želiš jahati konja kojeg si videla onaj dan, moraš doći najkasnije do devet.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...