Javite ili javi te pravopis – kako se piše

Javite ili javi te pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati javite.

Osnova glagola i gramatički nastavak za lice pišu se sastavljeno.

U ovom slučaju imamo nastavak te, od imperativa jednine za drugo lice.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Javite nam u koliko sati da budemo spremne.

– Javite nam da li ćete ići sa nama na rodjendan kod Darka.

– Mi ćemo sigurno ići, a vi nam javite da li ćete i vi sa nama.

– Još uvek ima karata, samo nam javite koje vam vreme odgovara.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...