Jer ili jel’ pravopis – kako se piše

Jer ili jel pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Uzročni veznik jer predstavlja odnos izmedju uzroka i posledice, i povezuje zavisno uzročnu rečenicu sa glavnom rečenicom.

Jel’ predstavlja skraćenicu glagola jesam i rečce li.

Zaključili smo da su oba oblika pravilna i sada ćemo navesti par primera rečenica za oba:

– Nisam htela da dodjem jer sam čula da je on bio sa vama.

– Nisam mogla da krenem sa njima jer sam morala ostati kući da čuvam sestru.

– Jel’ sam ti rekla da će na kraju ipak pristati na sve?

– Jel’ želiš da ideš sa mnom u pozorište sutra uveče?

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...