Jevtino ili jeftino pravopis – kako se piše

Jevtino ili jeftino pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Pravopis daje prednost obliku jeftino, zbog toga što je oblik jevtino zastareo.

Mi ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba oblika reči:

– Ovaj nameštaj ne izgleda jeftino verovatno je dosta skup, sada ćemo pitati prodavca.

– Sada je letovanje u Grčkoj veoma jeftino.

– Ovo piće je veoma jevtino a izuzetno je dobrog ukusa.

– Nije jevtino iako izgleda tako.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...