K gradu ili ka gradu pravopis – kako se piše

K gradu ili ka gradu pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ka gradu.

Kada su u pitanju imenske reči koje počinju glasovima g, h ili k, upotrebljava se predlog ka.

Primeri: Ka hrastu, ka Kruševcu, u ovom slučaju ka gradu, i tako dalje.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Idem ka gradu, ako želiš mogu svratiti po tebe da te povezem.

– Ne idem ka gradu, idem do obližnjeg sela kod drugarice.

– Krenuli smo ka gradu, čekamo te kod onog semafora.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...