Kaće ili kada će pravopis – kako se piše

Kaće ili kada će pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati kada će (kad će).

Prilog koji koristimo kada želimo da pitamo za vreme jeste kada, odnosno kad, a enklitički oblik trećeg lica od glagola hteti u prezentu jeste će.

Dakle, jedini ispravan oblik glasi kad(a) će.

Sada ćemo napisati nekoliko primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno koristi:

– Kada će doći da nas poseti, nije bio odavno?

– Kada će nam doneti potrebna dokumenta, moramo početi sa radom što pre?

– Da li znaš kad će ići u bioskop, danas ili sutra?

– Kad će, i da li će te nagraditi, za sav tvoj uložen trud do sada?

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...