Kadgod ili kad god pravopis – kako se piše

Kadgod ili kad god pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Sastavljeno, odnosno kadgod, piše se u slučaju kada rečca god nije naglašena već zajedno sa prilogom kad ima neodredjeno značenje, i u tom slučaju znači koji put, katkad ili nekad.

Rastavljeno, odnosno kad god, piše se u slučaju kada rečca god služi za isticanje i ima lični akcenat, i u tom slučaju znači svaki put kad.

Dakle, oba oblika su potpuno pravilna a mi ćemo navesti par primera rečenica za oba:

– Kad god poželiš ti dodji, za tebe su naša vrata uvek otvorena.

– Možeš otići kad god želiš da mu saopštiš novost, ja te ne sprečavam.

– Kadgod te zovem ti se ne javljaš, zašto me izbegavaš?

– Ne možete doći kadgod, morate prvo da mi se najavite.

 

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...