Kajševi ili kaiševi pravopis – kako se piše

Kajševi ili kaiševi pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati kaiševi.

Nominativ i vokativ množine od imenice kaiš glasi kaiševi.

Navešćemo par primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Ovi kaiševi su veoma skupi, pogledaćemo u nekoj drugoj radnji.

– Ti kaiševi su stari i možeš ih baciti.

– Dopali su mi se svi oni kaiševi, nisam znala koji da izaberem njemu za poklon.

– Svi ti kaiševi su vam na sniženju, a veoma su dobrog kvaliteta.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...