Kako da položite ispit sa malo muke?

Pripremajući ispite, verovatno često kažete sebi: “Kako bi bilo dobro kada bih mogao da zapamtim mnogo informacija za kratko vreme?” I možete! Samo treba da saznate tajnu kako da uključite obe hemisfere vašeg mozga.

Leva hemisfera se bavi analizom, brojevima, linearnošću, rečima i logikom. Desna hemisfera je zadužena za sintezu, prostorno poimanje, boje, ritam, imaginaciju i dnevno sanjarenje. Kada se spoji rad leve i desne hemisfere mozga naš mozak radi dosta bolje. Kako to da postignete? Koristite mape uma. Mape uma uključuju elemente koji drže pažnju i levoj i desnoj hemisferi mozga i uz pomoć puno boja, slika, asocijacija, vrlo brzo pamtimo informacije. Odvajajući bitno od nebitnog, mape ume definišu pojmove čime nam omogućavaju da ne lutamo i ne gubimo vreme na nebitne detalje.

Kako se crtaju mape uma? Najpre se crta centar mape uma, koji treba da predstavlja ključni pojam ili crtež glavnog pojma. Ukoliko je centralni crtež specifičan, smešan ili sadrži asocijaciju na ključni pojam, naš mozak će sliku usvojiti u deliću sekunde. Mapa uma sadrži asocijacije koje se vezuju za centralnu tačku. Iz centralne slike se granaju ostale teme, koje mogu da se dalje granaju u manje važne pojmove.

Mape uma se crtaju najčešće flomasterima, bojicama ili markerima. Bitno je da centralni crtež sadrži minimum tri boje, kako bi se stvorila iluzija trodimenzionalnosti koja deluje uverljivo našem umu. Naš mozak voli slike i crteže i sve mu je mnogo zanimljivije, lepše i lakše za pamćenje ukoliko sve vreme pravi slikovitu asocijaciju na dati pojam. Svaka grana se crta jednom te istom bojom, a crna boja se ne preporučuje. Reči, crteži i oznake koje se odnose na tu granu se pišu ili crtaju iznad te grane. One mogu da budu bilo koje boje, a preporučuju se varijacije boja, veličine slova, linija i slika. Preporučuje se crtanje grana u smeru kretanja kazaljke sata. Stil crtanja grana treba da bude zabavan, lep i zanimljiv. Bilo bi idealno kada bismo razvili svoj lični prepoznatljiv stil, a to se postiže upornim vežbanjem.

mapa uma

Suvišno je reći da se mapama uma mogu služiti samo dovoljno uporni koji će samo stalnim vežbanjem uspeti da sumiraju naporno gradivo kroz par glavnih grana sa ključnim rečima i slikama. Ipak, nekim ljudima je teško da na ovakav način spremaju ispit i zato se oni odlučuju za neke “alternativne” metode.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...