Kako dobiti vizu za Ameriku

Veliki broj građana Srbije, različitih interesovanja, profila i uzrasta, odlučuje se da potraži priliku za zaposlenje u Sjedinjenim Američkim Državama. Odlazak u Ameriku je dobra prilika za mlade ljude i studente, koji žele da unaprede svoja znanja i veštine, steknu iskustvo u različitim poslovima i stilu života, kao i za sve ostale građane koji žele da uvedu promene u svoj profesionalni profil, život i uopšte prošire svoje horizonte.

Naši sugrađani se stoga odlučuju na privremeni ili stalni boravak u Sjedinjenim Državama, koji zahteva dobijanje vize za boravak u zemlji. Tip vize zavisi od svrhe putovanja određenog lica i u skladu sa time je regulisan i postupak dobijanja ovog najvažnijeg dokumenta za odlazak i boravak u inostranstvu.

Kako dobiti vizu za Ameriku

Koji tip vize se traži?

Državljanin strane zemljekoji želi da podnese zahtev za dobijanje vize za Sjedinjene Američke Države mora biti upoznat sa procedurom i dobro informisan o tipovima viza i njihovim uslovima. U zavisnosti od svrhe njegovog putovanja, strani državljanin bira i podnosi zahtev za dva osnovna tipa vize.

  • Neuseljenička viza za privremeni boravak. Neuseljeničke vize obuhvataju turističke i poslovne vize, studentske vize, programe razmene, letnje poslove, privremeni rad, vize za medijska lica, trgovce i investitore, tranzitne vize, vize za članove posade, vize za medicinske tretmane u Americi.
  • Useljenička viza za stalni boravak. Useljeničke vize obuhvataju vize preko direktnih srodnika, vize sponzorisane od strane familije, vize na osnovu zaposlenja, DV lutrijske vize, vize za rezidente povratnike, vereničke vize.

Kada državljanin strane zemlje dobije vizu za Ameriku, on stiče mogućnost da otputuje do aerodroma ili bilo kog graničnog prelaza u Sjedinjenim Državama i da zatraži ulazak u zemlju od službenika Ministarstva nacionalne bezbednosti, carine i pogranične policije. Samo posedovanje vize nije stopostotna garancija za ulazak u zemlju, ali potvrđuje da je konzulat u ambasadi procenio da građanin ispunjava zahteve. O ulasku odlučuju službenici Ministarstva nacionalnih bezbednosti, carina i pogranična policija, koji su zaduženi i za imigraciona pitanja u periodu boravka državljanina strane zemlje u Sjedinjenim državama. Oni određuju status i dužinu boravka u SAD.

Neuseljeničke vize

Neuseljeničke vize za Ameriku su vize koje se izdaju državljanima strane zemlje za privremeni boravak u Sjedinjenim državama. Odnose se na strane državljane koji imaju stalno prebivalište u svojoj zemlji, a u Ameriku putuju zbog privremenog zaposlenja, turistički, poslovno, radi studija ili medicinskog tretmana. Putnicima se savetuje da imaju isplanirano putovanje, kako bi zahtev za vizu mogli da podnesu mesecima pre odlaska. Preporučuje se da se kupovina avionske karte obavi nakon dobijanja vize, a na intervjuu za vizu nije potrebna.

Podnošenje zahteva za neuseljeničku vizu

Formulari koji su potrebni da bi se apliciralo za američku vizu su dostupni na internet stranici Ambasade Sjedinjenih Američkih država u Srbiji, kao i detaljan postupak apliciranja. Podnosioci zahteva prvo moraju da popune obrazac DS-160, odnosno elektronski formular zahteva za neuseljeničku vizu i odštampaju njegovu potvrdnu stranicu (https://ceac.state.gov/genniv/). Obavezno je zakazati intervju, platiti taksu za obradu vize i odabrati lokaciju dostave pasoša. Da bi se taj postupak obavio potrebno je kreirati nalog na internet stranici službenog viza servisa (https://ais.usvisa-info.com/sr-rs/niv).

Određena lica su izuzeta od odlaska u konzulat i intervuja, a pod time se misli na lica mlađa od 14 godina i starija od 80. Moraju imati odštampan formular i plaćenu taksu. Ovo pravilo se odnosi i na osobe koje obnavljaju neuseljeničku vizu pod određenim okolnostima, koje podrazumevaju da lica obnavljaju isti tip neuseljeničke vize, viza koju obnavljaju je izdata za maksimalni period važenja, viza je važeće ili je istekla pre manje od godinu dana, ukoliko je lice pri prvom zahtevu dalo otiske svih deset prstiju u konzulatu, ukoliko je prethodna viza izdata u crvenom pasošu Republike Srbije, ukoliko su podaci identični u starom i novom pasošu i ukoliko su svi biografski podaci identični onim iz starog zahteva za vizu.

Useljeničke vize

Molbu za dobijanje useljeničke vize za Sjedinjene Amerike Države podnose strani državljani koji žele stalno boravište u Americi i to na osnovu porodičnih veze sa osobama koje već jesu američki građani ili imaju stalno prebivalište u ovoj zemlji, kao i u slučaju ponuda za stalno zaposlenje u zemlji. Amerika je zemlja doseljenika i veliki broj stranih državljana na godišnjem nivou dolazi da na osnovu nekog uslova živi i radi u ovoj zemlji.

Doseljenici u SAD su podeljeni u dve kategorije na osnovu Zakona o Useljenju i naturalizaciji u Americi. Prvu čine strani državljani koji mogu da ostvare pravo na useljenje bez numeričkog ograničenja i drugu oni za koje važi godišnja kvota vezana za broj useljenika. Prva kategorija podrazumeva strane državljane koji su u direktnom srodstvu u prvom kolenu sa američkim državljanima i useljenike povratnike. Druga kategorija se dalje deli na državljane strane zemlje koji se useljavaju na osnovu porodičnih veza, stalnog zaposlenja ili lutrijskog programa.

Podnošenje zahteva za useljeničku vizu

Podnosioci zahteva za dobijanje useljeničke vize za boravak u Sjedinjenim Američkim Državama obavezno moraju podneti određene lične dokumente, pasoš, krštenicu, uverenje iz policije, uverenje o braku ili razvodu i sva ostala građanska dokumenta. Obavezan dokument je i potvrda da lice neće pasti na finansijski teret Sjedinjenih Država. Svaki podnosilac zahteva će u toku rada na njegovoj molbi biti detaljno obavešten o dokumentaciji koju mora da priloži, u skladu sa svrhom i vrstom molbe za izdavanje useljeničke vize. Nadležnost za prikupljanje dokumentacije i zakazivanje konzularnih intervjua ima Nacionalni viza centar. Nacionalni viza centar vrši pregled dokumentacije i kontaktira svakog podnosioca u vezi sa procedurom.

Obavezan deo procedure za podnošenje molbe za dobijanje useljeničke vize podrazumeva opšti lekarski pregled. Ovaj pregled se mora obaviti pre razgovora za vizu, na jednoj od klinika koje imaju ovu nadležnost. To su Međunarodna organizacija za migraciju ili privatni lekar u Ordinaciji opšte medicine. Kontakti i informacije o klinikama su dostupni na internet stranici američke ambasade u Republici Srbiji.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...