Kako je nastala ambalaža?

Nije oduvek među ljudima postojala potreba da se roba skladišti i pakuje u ambalažu. Ranije su ljudi želeli odmah da iskoriste proizvode ili da je svežu prodaju.

Međutim, kako su se navike ljudi menjale i kako se tehnologija usavršavala tako je došlo i do pomaka u proizvodnji ambalaža.

Proizvođači robe su shvatili da atraktivna i lepa ambalaža privlači kupca, a osim te tržišne funkcije ambalaža ima i transportnu i zaštitnu funkciju.

No, danas su u upotrebi različita pakovanja, pa se smabala može podeliti u nekoliko osnovnih grupa kao što su papirna i kartonska ambalaža, staklena, tekstilna, metalna i plastična ambalaža.

Najširu primenu imaju papirna i kartonska ambalaža, jer se lako proizvodi i karakterišu je dobra mehanička svojstva.

Među posebnim prednostima papirnih i kartonski pakovanja ističu se njihova ekološki prihvatljiva svojstva.

Kako nastaje papirna i kartonska ambalaža?

Standardne papire i kartone mora da karakterišu fizičke i hemijske osobine kako bi se laške štampala, dorađivala, prepiremala i bila postojana ambalaža u obradi i preradi.

A od papira mogu da nastani kartoni u različitim dimenzijama, višeslojne ili jednoslojne lepenike.

Vreće napravljene od “natron” papira, al ii vrećice koji su od oplemenjenog ili običnog papira i koje imaju ravno ili četvrtasto dno.

Razlika između kartona i hartije ogleda se u načinu proizvodnje, debljini i težini. Karton najčešće nastaje od bele ili smeđe drvenjače, satre hartije, tj. makulature i slamne mase.

Jednoslojni kartoni se proizvode na mašinama koje imaju ravna sita, dok lepenke nastaju na cilindričnim sitima za izradu kutija.

Za lepenku je potrebno nekoliko slepljenih drvenastih ili celuloznih slojeva. Za njenu izradu neophodni su sledeći tehnnički uslovi: vlaga koja je oko 5-10% i da nema rupica, neravnina i pregorelih listova na njoj.

Za kartonske kutije viisna talasa lepnke treba da bude od 1,8 do 4 mm.

Ako se pakuju izuzetno lomljivi i skupi proizvodi, onda se oni skladište u kartonsku ambalažu čiji karton ima dabelu visinu talasa, jer on nabolje apsorbuje udare i štiti robu od spoljašnjih uticaja.

Ako karton sadrži manje talase, on je ipak otporniji na pritisak iako pak manje amortizuje uadre iz spoljašnje sredine.

Kako se proizvodi kartonska kutija?

U savremenom dobu veoma je važno da se osmisli kreativan dizajn ambalaže kako bi se što veći broj kupaca privukao.

Često se kompanije odlučuju i za promenu dizajna ambalaže kada reše da unaprede i dodatno poboljšaju neki proizvod.

Međutim, da bi kartonska kutija nastala proizvodni p ogoni kompanija moraju da imaju mašinu koja služi za lepljenje i savijanje kutija.

Savremeni sistem kontrole proizvodnog procesa karakterističan je za ovu mašinu, jer služe da kontrolišu, vrše nadzor i precizno odrede debljinu lepila koja se nanosi, ali i da sa proizvodne linije izbace sve one proizvode koji ne zadovoljavaju zadate parameter proizvodnje.

Na ovaj način se proizvodnja značajno ubrzava, a pošto je moguće da se više tačaka istovremeno lepi, onda se i asortiman proizvoda proširuje.

S obzirom na to da su mašine koje služe za proizvodnju kutija veoma brze i prilagodljive, danas brzo i lako nastaju kutije različitih oblika i dimenzija u koje se pakuju najrazličitiji proizvodi.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...