Kako su nastale euro palete?

Nakon razvoja kombinovanih železnica Evropskih nacija šezesetih godina prošlog veka nastale su euro palete. Da bi se optimizovao utovar i istovar železničkih vozila Međunarodna unija železnica poručila je zajednički standard za palete.

Tako su nastale euro palete čija je dimenzija 1200mm x 800mm. Što je više zemalja pristupalo Evropskoj uniji sve se više prihvatala standardna veličina paleta. Kasnije su njene veličine prihvaćene čak i u Centralnoj Aziji i Severnoj Americi.

Kutije paleta na tržište su izbačene pre skoro tri decenije, a danas one služe za međunarodni i nacionalni transport robe.

Da li znate da je u opticaju više od 450 miliona euro paleta? One u lancu snabdevanja između korisnika čine osnovu najvećeg sistema razmene koju je ikada svet video.

Upravo zahvaljujući multifunkcionalnosti euro paleta sistem razmene odlično funkcioniše, a uz to se i kontinuirano optimizuje.

Praktične, a ekološke – euro palete

U današnjoj svetskoj ekonomiji s pravom se može reći da euro palete imaju vodeću ulogu, jer su trajni, svestrani i ekološki održivi nosači terete.

One su veoma ekološki prihvatljivo rešenje i imaju izuzetne higijenske standarde. Posebno je značajna ušteda pri korišćenju ovih nosača tereta.

Oni se mogu međunarodno razmeniti, a pošto su proizvodni kapaciteti moderni oni garantuju neophodan kvalitet paleta u svakom momentu.

Proizvođači euro paleta znaju da je najvažnije da se ispune strogi standardi prehrambene i farmaceutske industrije.

Vrste euro paleta

Postoje tri vrste euro paleta. To su Eur 2 palete, Eur 3 palete i Eur 6 palete. Eur 2 paleta je teška 33kg i može da izdrži težinu terete i do 1470kg. Njene dimenzije su 1200x1000x144mm.

Eur 3 palete su istih dimenzija, ali su teške 29kg i težina terete koju one mogu da izdrže ide i do 1920kg. Eur 6 palete su teške oko 9,5kg i težina sigurnog opterećenja ide do 500kg. Njene dimenzije iznose 800x600x144mm.

Za izradu paleta najčešće se koristi drvo i to hrast i južno-žuti bor. Studija koja je sprovedena pre nekoliko godina potvrđuje da hrast čini oko 17,1%, dok južno-žuti bor 18,9% svih šuma koje se koriste za proizvodnju paleta.

Koji međunarodni standardi se moraju ispuniti?

Za usklađivanje primene fitosanitarnih mera u međunarodnoj trgovini moraju se ispuniti međunarodni standardi za fitosanitarne mere.

Oni su sačinjeni zahvaljujući multilateralnim procesima izrade, ali i konsultacijom ugovornih strana potpisnika Međunarodne konvencije o zaštiti bilja.

Tako je nastao standard ISPM 15. Reč je o međunarodnom standardu kojim se reguliše kretanje drvene ambalaže i oplata kroz trgovinu na međunarodnom nivou.

Cilj ovog standarda jeste sprečavanje globalnog širenja štetočina u drvnoj industriji.

Kako se euro palete obrađuju?

Iako stare palete često izgledaju na prvi pogled u redu, termiti mogu da se nađu svuda. Ako su palete prekrivene mrljama, onda te mrlje mogu da izazovu stvaranje plesni.

Zato se sav materijal za drvenu ambalažu mora toplotno obraditi ili tretirati metil bromidom, a zatim se pečatira kako bi poneo oznaku usklađenosti.

Od vrste drvete, debljine i drugih karakteristika palete zavisi koliko će njena obrada trajati.

Minimalno vreme za toplotnu obradu jeste oko pola sata, a obrada može da traje i do 14 sati.

Zahvaljujući ovom metodu palete se oslobađaju od bakterija, insekata i drugih štetočina, a na ovaj način se i vlaga iz drveta uklanja.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...