Knjigi ili knjizi pravopis – kako se piše

Knjigi ili knjizi pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati knjizi.

U navedenoj reči izvršena je glasovna promena sibilarizacija. Zadnjonepčani suglasnik g prešao je u zubni suglasnik z, zbog toga što se našao ispred samoglasnika i.

* Napomenućemo da postoje i odstupanja od ove glasovne promene, i to u tri slučaja:

  1. Ona se ne izvršava u ličnim imenima, kao na primer Olga-Olgi.
  2. Takodje ni u rečima kod kojih bi ova promena mogla da dovede do zabune, kao na primer Liga-ligi.
  3. Takodje ni u slučajevima kada je suglasnik g deo suglasničke grupe zg, kao na primer mazga-mazgi.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Napiši mi na knjizi sve odgovore, kada budem odgovarala da mogu da se podsetim.

– Na toj knjizi su mi bili ispisani važni podaci.

– Nisam pisala ništa po tvojoj knjizi zato što znam da to ne voliš.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...