Ko god ili kogod pravopis – kako se piše

Ko god ili kogod pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Sastavljeno, odnosno kogod, piše se u slučaju kada rečca god pojačava neodredjeno značenje zamenice, i u tom slučaju znači neko.

Rastavljeno, odnosno ko god, piše se u slučaju kada rečca god služi za isticanje, i u tom slučaju znači bilo ko.

Dakle, oba oblika su sasvim pravilna i sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba:

– Neka nam kogod pomogne da završimo ovo brže.

– Ako ima kogod da mi pomogne da prenesem ovaj sto u hodnik, biću mu zahvalan.

– Ko god da je želeo mogao je stići na vreme.

– Ko god da je hteo da me prevari to je mogao uraditi u tom trenutku.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...