Koje ili ko je pravopis – kako se piše

Koje ili ko je pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Oba oblika reči su pravilna ali u različitom kontekstu.

Sastavljeno, odnosno koje, piše se u slučaju kada predstavlja upitno-odnosnu zamenicu srednjeg roda.

Odvojeno, odnosno ko je, piše se u slučaju kada ko predstavlja upitnu zamenicu, a je predstavlja enklitički oblik glagola jesam u trećem licu.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba oblika:

– Dete koje prvo stigne do cilja osvojiće vredne nagrade.

– Drvo koje je jako vetar ne može da slomi.

– Ko je napisao ovu lepu pesmu?

– Da li mi možeš reći ko je bio na predavanju jutros?

Sponzorisani tekstovi:

Loading...