Kokoški ili kokošaka pravopis – kako se piše

Kokoški ili kokošaka pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Pravopis navodi da imenica kokoška u genitivu množine glasi kokošaka, dok Pravopisni rečnik navodi da su pravilna oba oblika, i kokošaka i kokoški.

Mi ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba oblika reči:

– Nekoliko kokošaka je ušlo u dvorište, verovatno su zalutale.

– Koliko kokošaka ima na toj farmi?

– Idi daj kokoški da jede nešto, nisam je hranila danas.

– Bilo je samo par kokoški u kavezu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...