Koliko abeceda ima slova?

Prvo što je važno napomenuti kada je u pitanju abeceda, jeste da se broj slova koja ona sadrži, razlikuje u odnosu na to da li je reč o engleskoj abecedi ili o abecedi nekog drugog jezika.

Konkretno, engleska abeceda sadrži 26 slova, dok recimo srpska abeceda sadrži 27 slova i još 3 kombinovana slova. Da bi ste bolje razumeli, reći ćemo vam i to da su kombinovana slova, zapravo sačinjena od dva različita slova, koja se pišu jedno do drugog, a čitaju, odnosno izgovaraju se kao jedan glas. Konkretno, reč je o slovima Dž, Lj i Nj. Do 1878. godine, skupu kombinovanih slova, bilo je pridruženo i slovo Đ, koje se do tada pisalo kao Dj. Inače, srpsku abecedu je sastavio Ljudevit Gaj, sada daleke 1830. godine i to na osnovu Vukove azbuke. Upravo zato, raspored slova koja čine srpsku abecedu, razlikuje se u odnosu na raspored slova koja čine englesku abecedu.

Koliko abeceda ima slova

Ono što se pored broja i rasporeda slova razlikuje u engleskoj i srpskoj abecedi, jeste i način izgovaranja slova.

Konkretno, kao što smo već napomenuli, svako slovo srpske abecede, izgovara se kao jedan glas, dok se slova engleske abecede izgovaraju drugačije u odnosu na ono kako su napisana.

U nastavku teksta, saznajte kako se pišu i kako su raspoređena slova srpske abecede i kako se pišu, kako su raspoređena i kako se izgovaraju slova engleske abecede.

Slova srpske abecede:

A a,
B b,
C c,
Č č,
Ć ć,
D d,
Dz dz,
Đ đ,
E e,
F f,
G g,
H h,
I i,
J j,
K k,
L l,
Lj lj,
M m,
N n,
Nj nj,
O o,
P p,
R r,
S s,
Š š,
T t,
U u,
V v,
Z z,
Ž ž.

Slova engleske abecede:

Pored svakog po redu ispisanog slova engleske abecede, u zagradi možete pročitati kako se to slovo izgovara.

A a (ej),
B b (bi),
C c (si),
D d (di),
E e (i),
F f (ef),
G g (dži),
H h (eič),
I i (aj),
J j (dzei),
K k (kei),
L l (el),
M m (em),
N n (en),
O o (ou),
P p (pi),
Q q (kju),
R r (ar),
S s (es),
T t (ti),
U u (ju),
V v (vi),
W w (dabl ju),
X x (eks),
Y y (vai),
Z z (zi, zed).

Sponzorisani tekstovi:

Loading...