Koliko čovek ima rebara?

Jedna od veoma rasprostranjenih zabluda jeste da se broj rebara koja čovek ima u svom telu razlikuje u zavisnosti od pola, odnosno u zavisnosti od toga da li je reč o muškoj ili o ženskoj osobi.

Pomenuta zabluda, proistekla je iz legende da je Bog stvorio ženu od muškog rebra, uzevši mu pritom rebro i da muškarci zbog toga imaju par rebara (dva rebra manje) u odnosu na žene.

Koliko čovek iam rebara

Međutim, ne ulazeći u polemiku o tome da li je pomenuta legenda tačna ili nije, želimo da naglasimo samo to da svaki čovek, bez obzira da li je to muškarac ili žena ima jednak broj rebara. Tek u svakih 500 ljudi, može se naći jedan čovek koji ima različit broj rebara, odnosno par rebara više.

Koliko čovek ima rebara?

Svaki čovek ima ukupno 24 rebra, odnosno 12 pari rebara. Od tih 12 pari rebara, prvih 7 pari (sedam rebara sa leve strane i 7 rebara sa desne strane), imaju hrskavičastu strukturu i pozicionirano je unutar tela tako da se povezuje za prsnom kosti. Na pomenutih 7 pari rebara, nadovezuju se nova tri para rebara koja se još nazivaju i “lažna rebra” i ona povezuju niz gore pomenutih 7 pari rebara sa posledna dva para rebara koja se nazivaju još i “kičmena rebra”. Kičmena rebra nemaju vezu sa prsnom kosti, već su povezana direktno sa kičmom.

Ono što je poznato i što predstavlja rezultat medicinskih istraživanja, jeste da su u praksi zabeleženi primeri ljudi u čijoj anatomiji je prisutno odstupanje od ovog opšteg “pravila” prirode. Konkretno, postoje osobe koje nemaju zadnji ili čak dva zadnja para rebara, ali isto tako postoje i osobe koje imaju par rebara više. Ovakva činjenica, kod većine ne uzrokuje nikakve zdravstvene smetnje niti probleme, pa se čak i ne smatra poremećajem. Ipak, postoje i zdravstvene smetnje koje se kod pojedinih ljudi mogu javiti uglavnom kao posledica prisustva viška rebara. Reč je o posledicama kao što su pojava bolova u vratnom delu kičme ili ramenom delu skeleta, kao i uklještenost nerava u istim delovima tela.

I dok medicina dokazuje prisustvo primera sa prirodnim nedostatkom ili viškom rebara, postoje i primeri osoba koje svesno i namerno odstranjuju par ili dva para rebara iz svog tela. Pomenute osobe, to čine najčešće iz estetskih razloga kako bi doprinele tome da imaju uži i tanji struk.

Šta je uloga rebara?

Uloga rebara je višestruka, ali na prvom mestu jeste to da pruže zaštitu organima koji se nalaze unutar grudnog koša (misli se pre svega na pluća i na srce). Uz to, rebra doprinose čvrstini tela, omogućavaju određene pokrete i utiču na harmoniju u stabilnosti skeleta.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...