Koliko čovek ima zuba?

Ljudski zubi su male veličine, ali su teški, bele boje i bogati kalcijumom. Nalaze se u ustima i služe za drobljenje i žvakanje namirnica tako da one lako mogu da se vare u organizmu.

Broj zuba koje ljudsko biće ima zavisi u velikoj meri od godina. Deca obično imaju manje zuba od odraslih.

Koliko čovek ima zuba

Koliko zuba odrastao čovek treba da ima?

Razvoj zuba kod beba počinje u prenatalnoj fazi. Međutim, ovi zubi nisu vidljivi sve dok dete ne napuni 6 ili 12 meseci. Proces razvoja zuba ubrzava se nakon toga i sa tri godine većina dece ima oko 20 zuba poznatih kao dečji zubi ili mlečni zubi. Mlečni zubi ne traju dugo i počinju da ispadaju kada dete napuni šest godina. Umesto ovih mlečnih zuba, rastu stalni zubi koji imaju duži vek trajanja od njih.

U poređenju sa dečjim zubima, kojih ima 20, odrasla osoba ima ukupno 32 zuba, što znači da postoji 12 dodatnih zuba koji rastu nezavisno od toga da moraju da zamene neke mlečne zube. Idealan broj zuba koje odrasla osoba treba da ima je 32, od čega je 8 sekutića i oko 12 kutnjaka. Kutnjaci se sastoje od četiri umnjaka kojima obično treba više vremena da se pojave i da se razvijaju od ostalih zuba. Nećete videti nikakve umnjake sve dok ne napunite 17 godina.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...