Koliko dugo leptir živi?

Sigurno ste mnogo puta do sada u svom životu čuli tvrdnju da leptiri žive samo jedan dan. Možda čak i sami smatrate to. Međutim, odmah ćemo vam reći da ta tvrdnja delimično jeste tačna, ali da se ne može posmatrati kao nepromenjiva činjenica.

Naime, samo određene vrste leptira, a to su: Lycaena phlaeas i Cupido minimus, žive samo jedan dan. Ostale, pritom brojne vrste leptira žive nešto duže. O tome koliko duže žive i šta utiče na dužinu života ostalih vrsta leptira, pročitajte u tekstu koji je pred vama.

Koliko dugo leptir živi

Koliko dugo leptir živi?

Životni vek leptira, razlikuje se od vrste do vrste leptira, ali je uslovljen i drugim faktorima, kao što su podnevlje na kojem leptir živi, kao i godišnje doba, odnosno period godine i vremenski uslovi koji su aktuelni u toku života leptira.

Ukoliko živi u nepovoljnim vremenskim uslovima, leptir, bez obzira na vrstu kojoj pripada, živi najčešće oko dve nedelje, ali nasuprot tome, postoje i vrste leptira koje su sklone migraciji u toplije krajeve i koje zahvaljujući toj sklonosti mogu da žive od 6 meseci do čak 12 meseci.

Inače, životni vek leptira, sastoji se iz ukupno 4 faze koje se direktno nadovezuju jedna na drugu.

Prva faza života leptira, predstavlja fazu njegovog začeća. To je faza u kojoj je leptir u jajetu i ta faza traje od 5 do 10 dana u zavisnosti od vrste leptira. Druga faza predstavlja proces u kojem se iz jajeta izleže larva odnosno gusenica. Ta faza, traje od 2 do 4 nedelje. Treća faza života leptira, predstavlja fazu u kojoj se iz gusenice formira kukuljica. U kukuljici, leptir ostaje između 10 i 15 dana, a zatim se konačno izleže i započinje svoju četvrtu fazu života.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...