Koliko gram ima miligrama?

Koliko gram ima miligrama


Gram ima 1.000 miligrama.

Sam izraz MILI izražava hiljaditi deo nečega. U ovom slučaju je to hiljaditi deo grama, pa iz tog razloga odgovor na ovo pitanje glasi da 1.000 miligrama ima u 1 gramu.

Reč gram potiče od grčke reči gramraa što znači mala težina, kao i francuske reči gramme i nemačke gramm.

Gram predstavlja jedinicu za masu i on je jasno definisan u SI sistemu zvaničnih jedinica. U odnosu na kilogram on je 1.000 puta manja veličina, što znači da u jednom kilogramu imamo hiljadu grama.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...