Koliko metar ima centimetara?

Metar predstavlja osnovnu mernu jedinicu za dužinu, koja je prihvaćena i registrovana u međunarodnom sistemu.

Dakle, ova mera, prihvaćena je i standardizovana u svim državama sveta, bez obzira na kontinent kojem pripadaju.

Još korisnih informacija o metru i o tome koliko centimetara sadrži jedan metar, pročitajte u nastavku teksta koji je pred vama.

Koliko metar ima centimetara

Koliko centimetara ima jedan metar?

Jedan metar, sačinjen je od 100 centimetara. Drugim rečima, 100 centimetara, sadržano je u jednom metru.

Ovaj standard, po kojem je utvrđen i jasno definisan broj centimetara koji su sadržani u jednom metru, zvanično je postavljen i zvanično je usvojen ne tako davne 1983. godine, dakle u drugoj polovini prošlog veka i to na 17. Opštoj međunarodnoj konferenciji za predlog i usvajanje mera.

Donošenjem odluke da se metar kao merna jedinica standardizuje na opštem međunarodnom nivou, došlo je do olakšica na polju brojnih životnih segmenata. Mnogo je lakše i jednostavnije doći do preciznih proračuna i određivanja udaljenosti prostorno udaljenih tačaka.

U periodu koji se vezuje za dalju prošlost i vreme kada metar kao merna jedinica nije bio utvrđen i prihvaćen na međunarodnom nivou, za merenje se koristio prametar. Prametar je predstavljao spravu za merenje i bio je zastupljen u vidu šipke četvrtastog oblika.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...