Komfor ili konfor pravopis – kako se piše

Komfor ili konfor pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati komfor.

Navedena reč potiče iz engleskog jezika od reči – comfort  koja u prevodu znači udoban, odnosno ugodan.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– U njihovoj kući osećam komfor, uvek je vrlo prijatna atmosfera.

– Volim komfor kao i većina ljudi.

– Treba vremena kako bi postigao komfor i naučio da uživaš u životu.

* Na francuskom jeziku – confort  znači prilagodjen, pa ćemo napomenuti da je i oblik reči konfort ispravan, ali u drugačijem kontekstu. Od reči konfort nastale su reči, konforman, konformizam i konformista koje znače slaganje sa tudjim mišljenjem, odnosno prilagodljivost.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...