Kompenzacija ili konpenzacija pravopis – kako se piše

Kompenzacija ili konpenzacija pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati kompenzacija.

Kompenzacija predstavlja naknadu, odnosno otštetu ili zamenu.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Izvršena je kompenzacija i sada smo svi zadovoljni.

– Smatrala sam da je kompenzacija najbolji način da izmirite dugove.

– Kompenzacija je velika, ali s obzirom na to da je kriv sasvim je korektna.

– Može se uraditi kompenzacija, i tako ćete oboje dobiti zasluženo.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...