Kontekstni ili konteksni pravopis – kako se piše

Kontekstni ili konteksni pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati kontekstni.

Navedena reč je pridev stranog porekla koji ima nastavak ni, pa zbog toga nije izvršena glasovna promena gubljenje suglasnika.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Da li mi možeš objasniti šta znači kontekstni?

– Još uvek nisam naučila šta je kontekstni meni.

– Uradio je kontekstni dijagram veoma brzo.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...