Kontrolor ili kontroler pravopis – kako se piše

Kontrolor ili kontroler pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati kontrolor.

Data reč potiče iz francuskog jezika od reči – controleur  što u prevodu znači onaj koji vrši kontrolu, odnosno upravlja.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Moj brat je kontrolor i često se susreće sa neprijatnim situacijama.

– Od kada si ti kontrolor letenja, nisam znala da se time baviš?

– Da li je zanimljivo biti kontrolor?

Sponzorisani tekstovi:

Loading...