Kovačom ili kovačem pravopis – kako se piše

Kovačom ili kovačem pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati kovačem.

Imenica kovač u instrumentalu jednine glasi kovačem.

Nastavak em dobijaju sve imenice prve vrste kojima se osnova završava nekim prednjonepčanim suglasnikom, u ovom slučaju to je suglasnik č.

Navešćemo par primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Večeras dolazim sa našim poznatim kovačem.

– Idem sa kovačem do grada, vraćamo se brzo.

– Neću biti tamo sa kovačem, već sa mojim drugom Markom.

– Raspravljala sam se sa kovačem čitavih sat vremena.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...