Lečenje migrene

Lečenje migrene se sastoji u primeni profilaktičke terapije i direktnom terapijom migrenskih ataka. Ovo zavisi od broja ataka u posmatranom vremenskom periodu, njihovom intenzitetu i dužini trajanja, kao i intenzitetu autonomnih pratećih događanja (mučnina i povraćanje).

Šta je migrena? »

Profilaktička terapija je veoma raznovrsna i obuhvata oligoelimente, vitamine, antioksidativne suplemente, beta blokatore, Ca-antagoniste, antidepresive, antziepileptike i dr. Obično je profilaktičku terapiju potrebno uzimati više meseci uz redovno vođenje kalendara glavobolje radi objektivnog uvida u terapijsku efikasnost pojedinih medikamenata.

Centar za lečenje glavobolje i migrene »

Terapija pojedinačnih ataka je takođe raznolika i često kombinovana.

Od medikamenata se koriste triptani, ergot preparati, nesteroidni analgetici, antiemetici, kortikosteroidi za parenteralnu primenu i antiedematozni rastvori.

Terapija se prilagođava individualno što zahteva povremene kontakte lekara i pacijenta radi praćenja efekta terapije i njena eventualna korekcija.

Pored medikamentozne terapije primenjuje sa i individualna psihoterapija, perkutana elektrostimulacija trigeminalnog nerva, neurofeedback i biofeedback.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...