Levoruk ili levak pravopis – kako se piše

Levoruk ili levak pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Levoruk, odnosno levak predstavlja onog koji bolje koristi levu ruku nego desnu.

* Levak takodje predstavlja i konja, ili neku drugu zaprežnu životinju koja se na levoj strani preže.

Dakle, oba oblika reči su sasvim pravilna a mi ćemo navesti par primera rečenica za oba:

– Pretpostavila sam da si levoruk, jer vidim da u toj ruci držiš olovku.

– Da li si ti oduvek levoruk?

– On je levoruk, a i ja sam takodje.

– Ja sam levak i zbog toga sve radim levom rukom.

– Nisam znala da si levak, primetila sam to tek pre neki dan.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...