Ligi ili lizi pravopis – kako se piše

Ligi ili lizi pravopis – kako se piše pravično?

Pravilno je napisati ligi.

U navedenoj reči nije izvršena glasovna promena sibilarizacija, tako da suglasnik g ostaje nepromenjen.

* Glasovna promena sibilarizacija (k, g, h – c, z, s) ne izvršava se u dativu i lokativu jednine kada su u pitanju strane reči koje se završavaju na ga, ka ili ha. Primeri: Drogi, foki, psihi, kolegi, algi, šminki, i tako dalje.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Niste mi rekli u kojoj ligi nastupate sutra?

– Kojoj ligi vi pripadate?

– Naš tim večeras igra u ligi šampiona.

– Učestvujemo u super ligi, to je naš najbolji plasman do sada.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...