Ljudi ili čoveci pravopis – kako se piše

Ljudi ili čoveci pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ljudi.

Čovek je imenica koja od ove osnove nema oblik množine, pa je stoga nepravilno reći čoveci.

Ljudi je imenica koja od ove osnove nema oblik jednine, pa je stoga nepravilno reći ljud.

Prema tome, jednina će glasiti čovek dok će množina glasiti ljudi.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Na današnjem mitingu je bilo dosta ljudi.

– Koliko ljudi ova sala može da primi?

– Ljudi ponekada umeju biti zavidni i zli.

– Ovo su moji ljudi i došli su da nam pomognu u radovima.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...