Luki ili Luci pravopis – kako se piše

Luki ili Luci pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati Luki.

U navedenoj reči javlja se odstupanje od glasovne promene sibilarizacije, tako da suglasnik k ostaje nepromenjen.

* Glasovna promena sibilarizacija ( k, g, h – c, z, s) se ne izvršava u dativu i lokativu jednine kada su u pitanju lična imena koja se završavaju na ka i ga. Primeri: Olgi, Jovanki, Anki, Ivanki, Dubravki, u ovom slučaju Luki, i tako dalje.

Sada ćemo napisati nekoliko primer rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Odnećeš ovo pismo Luki i reći mu da mi mnogo nedostaje.

– Kome ćeš dati prednost, Luki ili Marku?

– Uradila sam Luki nekoliko zadataka na testu, nadam se da će mu to popraviti ocenu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...