Ma kako ili makako pravopis – kako se piše

Ma kako ili makako pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati odvojeno, to jest ma kako.

Rečca ma i zamenica kako pišu se odvojeno.

Navešćemo par primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno upotrebljava:

– Ma kako budeš svirao ovu pesmu ja ću biti veoma zadovoljna.

– Ma kako želiš ti uradi, meni je sasvim svejedno.

– Ma kako god budeš htela ti to napravi, meni se dopada i jedno i drugo.

* Spojeno se piše jedino u slučaju kada predstavlja vrstu majmuna poreklom iz evrope, makako.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...