Ma kakvih ili makakvih pravopis – kako se piše

Ma kakvih ili makakvih pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati odvojeno, odnosno ma kakvih.

Rečca ma i zamenica kakvih pišu se odvojeno.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Ma kakvih god jagoda doneseš biću srećna, ja obožavam da ih jedem.

– Ma kakvih želja da imaš moraš se uvek boriti za ostvarenje istih.

– Ma kakvih god krušaka budeš nabavio poslužiće nam.

– Biću zadovoljna ma kakvih kolača da nam napraviš.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...