Mada ili ma da pravopis – kako se piše

Mada ili ma da pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati mada.

Navedena reč je dopusni veznik i piše se sastavljeno. Sinonim veznika mada jeste premda ili iako.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Mada volim kada je sve na svom mestu, danas mi je soba zbog radova u neredu.

– Mislila sam da će doći, mada kada malo bolje razmislim bolje što nije.

– Ipak ću joj se izviniti, mada i dalje smatram da je ona pogrešila.

– Poješću ovo parče torte, mada više volim kolače.

* Odvojeno, ma da, piše se jedino u slučaju kada ma predstavlja rečcu i da predstavlja veznik.

Primeri:

– Ma, da, znala sam da ćeš osvojiti prvo mesto.

– Ma, da, kako da ne.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...