Mahajući ili mašući pravopis – kako se piše

Mahajući ili mašući pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati mašući.

Treće lice množine od prezenta nesvršenih glagola i nastavak ći grade sadašnji glagolski prilog.

Tako smo od mašu + ći dobili mašući.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Odlazili su mašući nam.

– Sve nas je oduševio mašući iz vazduha nakon spektakularnog skoka sa velike visine.

– Moj pas me svako jutro mašući repom pozdravlja.

– Uputili su nam iskrene pozdrave i mašući iz voza uputili se ka Londonu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...