Maloprodaja ili malo prodaja pravopis – kako se piše

Maloprodaja ili malo prodaja pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati maloprodaja.

U datoj reči javlja se prefiksoid malo, a on se uvek piše zajedno sa reči ispred koje se nadje. Primeri: Malotiražni, maloletan, malokrvan, malouman, malobrojan, u vom slučaju maloprodaja, i tako dalje.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Kako funkcioniše maloprodaja na internetu?

– Objasni mi šta je maloprodaja, i navede mi sve njene karakteristike.

– Maloprodaja auto delova je moje trenutno interesovanje.

– Maloprodaja je suprotna od veleprodaje.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...