Marketinški ili marketiški pravopis – kako se piše

Marketinški ili marketiški pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati marketinški.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Bio je to odličan marketinški trik, osvojili su dosta publike.

– Na večerašnjem sastanku ćete nam izložiti vaš marketinški plan.

– Moraš pratiti kakvi su njihovi marketinški odnosi, i izveštavati me o tome redovno.

– Društvene mreže mogu biti odličan marketinški alat ako znate da ga koristite.

– Njihov marketinški potez je bio veoma dobro osmišljen.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...